Broj pošiljke
LT797708669NL
Težina 0 g
Pošiljku dostavlja
Uručeno
(srijeda 23.06.2021) u 10000 ZAGREB
Uručeno srijeda 23.06.2021 06:58 u 10000 ZAGREB
Uručeno
23.06.2021 06:58:36 srijeda
Pošiljka je uručena primatelju 10000 ZAGREB
23.06.2021 srijeda 06:58:36 Pošiljka je uručena primatelju, 10000, ZAGREB
Isporuka u poštanskom uredu
21.06.2021 07:16:55 ponedjeljak
Pošiljku možete preuzeti u poštanskom uredu 10000 ZAGREB
21.06.2021 ponedjeljak 07:16:55 Pošiljku možete preuzeti u poštanskom uredu, 10000, ZAGREB
Na putu
18.06.2021 07:44:55 petak
Pošiljka je otpremljena prema unutrašnjem prometu 10003 ZAGREB
17.06.2021 13:26:20 četvrtak
Pošiljka je otpremljena prema unutrašnjem prometu 10003 ZAGREB
17.06.2021 13:24:20 četvrtak
Pošiljka je prispjela iz inozemstva 10003 ZAGREB
18.06.2021 petak 07:44:55 Pošiljka je otpremljena prema unutrašnjem prometu, 10003, ZAGREB
17.06.2021 četvrtak 13:26:20 Pošiljka je otpremljena prema unutrašnjem prometu, 10003, ZAGREB
17.06.2021 četvrtak 13:24:20 Pošiljka je prispjela iz inozemstva, 10003, ZAGREB
Najava
09.06.2021 11:38:00 srijeda
Pošiljka je otpremljena u inozemstvo NLGDMB AMSTERDAM INTERNATIONAL MAIL CENTRE
09.06.2021 11:38:00 srijeda
Pošiljka je otpremljena u inozemstvo NLGDMB AMSTERDAM INTERNATIONAL MAIL CENTRE
09.06.2021 11:38:00 srijeda
Pošiljka je otpremljena u inozemstvo NLGDMB AMSTERDAM INTERNATIONAL MAIL CENTRE
09.06.2021 09:27:00 srijeda
Pošiljka je zaprimljena NLHAGA DEN HAAG A POSTNL IMEC
05.06.2021 04:13:00 subota
Pošiljka je zaprimljena NLAMSE AMSTERDAM E
09.06.2021 srijeda 11:38:00 Pošiljka je otpremljena u inozemstvo, NLGDMB, AMSTERDAM INTERNATIONAL MAIL CENTRE
09.06.2021 srijeda 11:38:00 Pošiljka je otpremljena u inozemstvo, NLGDMB, AMSTERDAM INTERNATIONAL MAIL CENTRE
09.06.2021 srijeda 11:38:00 Pošiljka je otpremljena u inozemstvo, NLGDMB, AMSTERDAM INTERNATIONAL MAIL CENTRE
09.06.2021 srijeda 09:27:00 Pošiljka je zaprimljena, NLHAGA, DEN HAAG A POSTNL IMEC
05.06.2021 subota 04:13:00 Pošiljka je zaprimljena, NLAMSE, AMSTERDAM E