Broj pošiljke
UA337046984HU
Masa 0 g
Pošiljku dostavlja
Na putu
(utorak 16.05.2023) u HUBUDB BUDAPEST 1005 B
Na putu utorak 16.05.2023 15:38 u HUBUDB BUDAPEST 1005 B
Na putu
16.05.2023 15:38:00 utorak
Pošiljka je otpremljena HUBUDB BUDAPEST 1005 B
16.05.2023 utorak 15:38:00 Pošiljka je otpremljena, HUBUDB, BUDAPEST 1005 B