Broj pošiljke
LE565787894HR
Težina 1370 g
Pošiljku dostavlja
Uručeno
(ponedjeljak 05.07.2021) u 10000 ZAGREB
Uručeno ponedjeljak 05.07.2021 10:37 u 10000 ZAGREB
Uručeno
05.07.2021 10:37:25 ponedjeljak
Pošiljka je uručena primatelju 10000 ZAGREB
05.07.2021 ponedjeljak 10:37:25 Pošiljka je uručena primatelju, 10000, ZAGREB
Dostava
05.07.2021 06:37:10 ponedjeljak
Dostava na adresu je u tijeku 10000 ZAGREB
05.07.2021 ponedjeljak 06:37:10 Dostava na adresu je u tijeku, 10000, ZAGREB
Prijam
02.07.2021 14:17:35 petak
Pošiljka je zaprimljena 10200 ZAGREB
02.07.2021 petak 14:17:35 Pošiljka je zaprimljena, 10200, ZAGREB
Najava
02.07.2021 06:12:36 petak
Pošiljka je najavljena
02.07.2021 petak 06:12:36 Pošiljka je najavljena, ,